FÆNGSELSØEN

Introtekst

Main tekst

DIE HARD I

1. Beskriv på engelsk John McClanes hårpragt med så mange tillægsord (adjektiver) som muligt, og sammenlign evt. med hans frisure i dag.

2. Er det også muligt at beskrive hans hår helt uden at bruge tillægsord?

Læs teori til spørgsmålet

Skolemælk A/S

Introtekst

main tekst

Læs mere

Neksus Radio

Nørre Neksus Radio

Lyt med, når Neksus Radio spiller de største hits fra lokale musikere fra Nørre Neksus.

Besøg Neksus Radio

Sprogheltene HQ

Sprogheltenes hovedkvarter

Når Sprogheltene skal planlægge deres aktioner, mødes de i deres hovedkvarter centralt i byen.

Læs mere om Sprogheltene

RUNDBOLD

Intro

main

Læs mere

NNTV

NNTV

Nørre Neksus' største og officielle medie er NNTV, der både leverer TV-nyheder, radioudsendelser og nyhedsartikler til byens indbyggere.

Spillehal

Spillehal

Tab og vind med samme sind. Prøv vores sjove spil i Nørre Neksus' spillehal!


Besøg spillehal

NN Beats

NN Beats

Her skaber vi Nørre Neksus' fantastiske musik med dygtige producere, sangskrivere og musikere.

Besøg studiet

Neksus Bibliotek

Neksus Bibliotek

Mangler du en god bog? Så besøg Nørre Neksus' lokalbibliotek, der altid har de seneste og bedste bøger til rådighed - ganske gratis.

Besøg Neksus Bibliotek

GRAMMARIAN

Rejse til Grammarian

Astronauter og frivillige søges til redningsaktion på planeten Grammarian!

Besøg Grammarian

nonono

nonono

main text

Læs mere

A CHRISTMAS CAROL

1. Find tre uregelmæssige udsagnsord (verber), der bliver nævnt i videoen.

2. Skriv en sætning med hvert af dem bøjet i datid (præteritum).

TIP: I videoen er nogle af udsagnsordene i nutid (præsens), så for at finde ud af om de er uregelmæssige, skal du først finde ud af, hvordan man bøjer dem i datid. Hvis det er svært at høre, hvad der bliver sagt i videoen, kan du slå engelske undertekster til.

Læs tekst og teori til spørgsmålet

THE JULEKALENDER

Nisserne har brug for din hjælp til at blive bedre til engelsk!

Udvælg mindst fem sætninger fra videoen, som du retter til korrekt engelsk. 

Vær både opmærksom på nissernes brug af danske ord samt danske vendinger, som de oversætter direkte til engelsk, selvom udtrykket ikke findes på engelsk - såkaldte danismer.

Læs teori til spørgsmålet


THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS

Opgaven handler om biord (adverbier), der beskriver en måde at udføre en handling på. På engelsk ender denne type biord ofte på -ly.

1. Se traileren til animationsfilmen The Nightmare Before Christmas om hovedpersonen Jack Skeleton.

2. Udvælg mindst tre ting, der sker i videoen. 

Skriv en sætning om hver af dine valgte handlinger, hvor du tilføjer et biord, der beskriver måden, handlingen sker på. Husk at tilføje -ly.

Eksempel: The moon shines brightly

Læs teori til spørgsmålet

JOHN LEWIS & PARTNERS COMMERCIAL

1. Skriv mindst fem sætninger om det, du ser i julereklamefilmen. Hver sætning skal indeholde mindst ét af disse forholdsord (præpositioner): in, under, on, over, between.

Eksempel: The lamp is on the table.

2. Kan du komme i tanke om fem andre forholdsord på engelsk?

Se teori til spørgsmålet

TWITTERS JULEREKLAME

1. Se Twitters julereklame om manden, der deler navn med det britiske varehus John Lewis. Find udsagnsled (verballed) og grundled (subjekt) i nedenstående sætninger, og vurdér, om der er brugt ligefrem eller omvendt ordstilling i sætningerne.

A. Every year, an American lecturer receives thousands of tweets by mistake.

B. This year, he stars in his own Christmas commercial on Twitter.

2. Oversæt sætningerne til engelsk. Er der forskel på ordstillingen i de danske og engelske sætninger?

A. Hver jul laver det britiske varehus John Lewis en julereklame.

B. Derfor skriver mange mennesker ved en fejl til amerikaneren John Lewis.

Læs tekst og teori til spørgsmålet

Print øvelse

JUL I USA OG STORBRITANNIEN

1. Lyt til videoen, hvor der fortælles om at fejre jul i USA og Storbritannien.

2. I linket herunder kan du se, hvad de siger i klippet, og hver gang, der er en tom streg, skal du skrive det ord, der mangler. 

Du kan altid spole i videoen eller se den igen, hvis det går lidt hurtigt.

Vær opmærksom på din stavning, og læg mærke til, at alle ordene har én ting tilfælles!

3. Kan du se, hvad ordene har tilfælles ift. stavning?


Se tekst til spørgsmål 2

Print øvelse

RUDOLPH THE RED NOSED REINDEER

1. Læs - eller syng! - julesangen Rudolph the Red-Nosed Reindeer.

2. Find så mange tillægsord (adjektiver) i teksten, du kan. Bøj alle dine valgte tillægsord i 3. grad.

3. Prøv at indsætte dem i sangteksten i 3. grad. Hvorfor lyder det ikke helt rigtigt?

Læs tekst og teori til spørgsmålet

Print øvelse

LOVE ACTUALLY

1. Find i videoens voiceover mindst tre eksempler på sammensatte udsagnsled (sammensatte verballed), der består af flere udsagnsord (verber): Dvs. hvor “to have” eller “to be” bruges som hjælpeudsagnsord (hjælpeverber).

2. Kig på de sammensatte udsagnsled, du har fundet i videoen, og bestem, hvilket ord der er hjælpeudsagnsord, og hvilket ord der er hovedudsagnsord.

Se teori til spørgsmålet

THE NUTCRACKER

1. Lyt til noget af musikken fra juleballetten The Nutcracker, og læs resuméet af handlingen.

2. På næste side er en kort anmeldelse af stykket. I tekststykket er alle punktummer og kommaer fjernet. Indsæt selv punktummer og kommaer, så teksten bliver korrekt. Husk også at starte med stort bogstav efter punktum.

3. Skriv til sidst en kort tekst på ca. fem linjer om, hvorfor du gerne vil se The Nutcracker, eller hvorfor du virkelig ikke vil se den. Vær opmærksom på tegnsætning i din egen tekst også.

Læs tekst og teori til spørgsmålet

Print øvelse

NIGELLA

Se videoen, og find grundled (subjekt), udsagnsled (verballed) og genstandsled (direkte objekt) i de fem julebagesætninger:

1. In the bowl, you put soft, unsalted butter.


2. You take the biscuits out of the oven. 


3. I always have a jar of cookies or biscuits in my kitchen.


4. You will have a very soft, brown, sticky mixture.


5. I am pinching out walnut-sized pieces of dough.

Se teori til spørgsmålet

Print øvelse

SKRIV EN LILLE JULEHISTORIE

1. Du får en liste med utællelige navneord (utællelige substantiver). Find alle de utællelige navneord, som er gemt i bogstavskyen.

2. Udvælg mindst tre utællelige navneord fra listen, og brug dem til at skrive en kort julehistorie om julemanden på engelsk (ca. 10 linjer).

Din historie må være så kreativ og skør, som du har lyst til! Det vigtigste er, at du fokuserer på at bruge dine tre utællelige navneord.

Se opgave og teori til spørgsmåletPrint øvelse

Merry Christmas!

Intro text

Main text

Gå til Abc